Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ “จัดรายการวิทยุแรงงาน” ทุกวันจันทร์ทางคลื่นความถี่ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ “จัดรายการวิทยุแรงงาน” ทุกวันจันทร์ทางคลื่นความถี่ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ทั้งหมด

              วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา “จัดรายการวิทยุแรงงาน” ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30–09.00 น. ทางคลื่นความถี่ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยวงานมหกรรมผลไม้ และของดีเมืองยะลา 2566 ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก ช่องทางการให้บริการประชาชน ผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ทุกวันจันทร์–วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00–17.00 น. ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมซีนีเพล็กยะลา ชั้น 3

TOP