Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน และบัณฑิตแรงงานอำเภอยะหริ่ง ออกหน่วยเคลื่อนที่บูรณาการภารกิจด้านแรงงงาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน และบัณฑิตแรงงานอำเภอยะหริ่ง ออกหน่วยเคลื่อนที่บูรณาการภารกิจด้านแรงงงาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ทั้งหมด

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน และบัณฑิตแรงงานอำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยเคลื่อนที่บูรณาการภารกิจด้านแรงงงานในรูปแบบศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดปัตตานีร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ สนามหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลตอหลัง หมู่ที่ 1 ตำบลตอหลัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

TOP