Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่สำนักแรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดฯ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่สำนักแรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดฯ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ทั้งหมด

                     วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักแรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านวังเลียง ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ

TOP