Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ ศบร. จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายอำเภอแม่สอด เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ ศบร. จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายอำเภอแม่สอด เป็นประธาน ทั้งหมด

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เวลา 07:15 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป
เวลา 08:00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

TOP