Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 2 แห่ง
1. โรงแรมรวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
2. บริษัท วู้ดเวอร์ค ไซโตะ จำกัด ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ พร้อมพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE สู่ความยั่งยืนต่อไป

TOP