Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมออกโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมออกโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด

          วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนธันวาคม 2565
พร้อมนี้ นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมในงานโครงการฯ ดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ในครั้งนี้ด้วย

TOP