Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ทั้งหมด

    วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 พร้อมนี้นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสาวสุนันทา ปราสาททอง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆในจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ดังกล่าว ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

TOP