Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 64/65 ประจำเดือน สิงหาคม 65

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 64/65 ประจำเดือน สิงหาคม 65 ทั้งหมด

             วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2564/2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬา อบต.วังตะเฆ่ หมู่ 14 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
โดย นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

TOP