Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ทั้งหมด

               วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี แรงงานจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาชัยภูมิ โดยมีนางสาวสุนันทา ปราสาททอง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับ

TOP