Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เป็นตัวแทนรับหนังสือมอบอำนาจการแจ้งเสียชีวิตของแรงงานไทยในไต้หวัน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เป็นตัวแทนรับหนังสือมอบอำนาจการแจ้งเสียชีวิตของแรงงานไทยในไต้หวัน ทั้งหมด

      วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย นางสาวสุนันทา ปราสาททอง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ รับหนังสือมอบอำนาจ จากบิดาของแรงงานไทยพลัดตกตึกเสียชีวิตในไต้หวัน ณ เมืองเกาสง เพื่อมอบให้สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา เป็นตัวแทนแจ้งการเสียชีวิตกับหน่วยงานของไต้หวัน และดำเนินการฌาปนกิจศพที่ไต้หวัน จนเสร็จการ ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ขอแสดงความเสียใจ และให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต

TOP