Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE 

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE  ทั้งหมด

     วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ มูลธิ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางชนัญกฤตญา ชูพันธ์ จนท.ศบร.รง.แม่สอด ลงพื้นที่ บริษัท โอเมก้า ออโต้พาร์ท จำกัด ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยเป็นการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และเก็บคะแนนในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 29–31 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทุบรี

TOP