Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก พร้อมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก พร้อมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ทั้งหมด

           เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนตามภารกิจกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งแนะนำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีนางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน (จนท.ประจำ ศบร.รง.ตาก) และเจ้าหน้าที่ สสค.ตาก (สาขาแม่สอด) ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

TOP