Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวจารุวรรณ มูลธิ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และ นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สืบเนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2 ในประเทศเมียนมา ส่งผลให้ประเทศเมียนมาล็อกดาวน์พื้นที่เศรษฐกิจและเคอร์ฟิวในบางพื้นที่ของประเทศ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมเพชรชมพูโรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

TOP