Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครพนมและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศุนย์บริการร่วมฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครพนมและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศุนย์บริการร่วมฯ ทั้งหมด

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสาวอารียา เหลาพันนา พี่เลี้ยงศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม นางสาวนงลักษณ์ อมรไพศาล ปลัดอำเภอธาตุพนม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
?? ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
?? ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 1 ห้องสีม่วง
?? เปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
?? เวลา 8.30 – 16.30 น.
?? ติดต่อสอบถามโทร. 042532075

TOP