Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด ร่วมทำบุญโรงทานและบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด ร่วมทำบุญโรงทานและบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ทั้งหมด

วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม และ น.ส. ทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อำเภอธาตุพนม) อาสาสมัครแรงงานอำเภอธาตุพนม เครือข่ายประกันสังคมอำเภอธาตุพนม ร่วมทำบุญโรงทานและบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พร้อมนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ได้ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

TOP