Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมาย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านคำผักแพรว ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมาย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านคำผักแพรว ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม ทั้งหมด

วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวิสันต์นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านคำผักแพรว ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน แจกแผ่นพับเอกสารข่าวสารด้านแรงงาน และมีกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมตอบปัญหาด้านแรงงานเพื่อรับของรางวัล โดยมีประชาชนมารับบริการด้านแรงงาน จำนวน 87 คน ติดต่อสอบถามโทร. 042532075

TOP