Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ทั้งหมด

           วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-13.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดวังน้ำโตน หมู่ที่ 9 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ได้แนะนำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานบริการติดตามสิทธิ์ประโยชน์แรงงานไปทำงานต่างประเทศ โดยมีนางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางสาวชุติมา ดุริยจรรยา ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4, นายเสกสรรค์ สายอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน และนายธนกิจ เขียวสอนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

TOP