Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการแรงงานร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการแรงงานร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ทั้งหมด

                 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวปภิญญา ทองสมจิตร แรงงานจังหหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบราชนินีพันปีหลวง ภายใต้ชื่อโครงการแรงงานร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบราชนินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

TOP