Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 2 ทั้งหมด

         วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ สายอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน และนายธนกิจ เขียวสอนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ณ ตลาดเทิดไท (ตาลคู่) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์บริการกระทรวงแรงงานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทราบด้วย

TOP