Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ทั้งหมด

      วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 12.30 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมา และนางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา        ชั้นใต้ดิน (ล็อบบี้ 4) จังหวัดนครราชสีมา

TOP