Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประสานการให้บริการจัดสรรชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประสานการให้บริการจัดสรรชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด

         วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นายเสกสรรค์ สายอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน และนายธนกิจ เขียวสอนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมประสานการให้บริการจัดสรรชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 197 ชุด และแนะนำวิธีการใช้ชุด ATK ให้กับแคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน 3 แคมป์ ในตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

TOP