Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมรัฐพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมรัฐพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทั้งหมด

                     วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางสาวชุติมา ดุริยจรรยา พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4 และนายเสกสรรค์ สายอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมรัฐพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายไชยปราการ พึ่งไท จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะดังกล่าว

TOP