Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจ และตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจ และตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ทั้งหมด

           วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจ และตรวจเยี่ยมสถานประกอบการกำชับให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) พร้อมทั้ง เน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดในการดำเนินการคัดกรองพนักงานที่สุ่มเสี่ยง จากการทำกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น งานแต่ง งานบุญ หรือเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆ โดยให้มีการตรวจหา เชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนที่จะให้แรงงานเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการในวันเปิดทำการ และให้ทำแบบประเมินตนเอง Thai Save Thai มาใช้ในการคัดกรองพนักงาน ก่อนเข้าทำงาน เพื่อลดความเสี่ยง การแพร่เชื้อ ในที่ทำงานอย่างเคร่งครัด โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำทีมตรวจเยี่ยมฯ ณ บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จำกัด

TOP