Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ทั้งหมด

         วันพุธที่ 14 มิถุนายน​ 2566​ นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์งานบริการของศูนย์บริการร่วมฯ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด

TOP