Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานฯ ทั้งหมด

           วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม​ 2566 เวลา 13.00 น. นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายอานนท์ แสงเขียว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวพรรณทิพย์ คงพรามห์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายประวิทย์ เคียงผล เป็นประธานกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

TOP