Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดยะลามอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดยะลามอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ทั้งหมด

         วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยานิง นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เชิงรุก ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 โดยนายสุชาติ      ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน “แรงงานอุ่นใจ ของขวัญปีใหม่ 2565 กระทรวงแรงงาน

TOP