Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดยะลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ให้บริการเคลื่อนที่เชิงรุก ประจำศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมซีนีเพล็กยะลา

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดยะลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ให้บริการเคลื่อนที่เชิงรุก ประจำศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมซีนีเพล็กยะลา ทั้งหมด

       นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ให้บริการเคลื่อนที่เชิงรุก ประจำศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมซีนีเพล็กยะลา ชั้น 3 ประชาสัมพันธ์อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) รับสมัครเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน สาธิตอาชีพอิสระตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2565 ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านรายการ ”วิทยุแรงงาน” ทางคลื่นความถี่ FM 95 Mhz ทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 – 09.00 น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ทางคลื่นความถี่ FM 98.50 MHz เวลา 14.00-15.00 น. ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ห้บริการในวันทำการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

TOP