Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดยะลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ “จัดรายการวิทยุแรงงาน”

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดยะลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ “จัดรายการวิทยุแรงงาน” ทั้งหมด

            วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา “จัดรายการวิทยุแรงงาน” ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ประชาสัมพันธ์เพจ เฟสบุ๊ก สนง.แรงงานจังหวัดยะลา ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ช่องทางการให้บริการประชาชนผ่านบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดยะลา ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมซีนีเพล็กยะลา ทุกวันอังคาร–วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 –17.00 น. สายด่วนกระทรวงแรงงาน

TOP