Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จัดรายการวิทยุ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน”

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จัดรายการวิทยุ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน” ทั้งหมด

       วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.05 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน จัดรายการวิทยุ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.05 – 12.30 น. ทางสถานีวิทยุ วศป. (ศูนย์การทหารปืนใหญ่) คลื่นความถี่ระบบ AM 711 เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน

TOP