Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมาย นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน ร่วมโครงการ อบต.สัญจรบริการประชาชน ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม โดยมีนายกำพล เทพกฤษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมาย นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน ร่วมโครงการ อบต.สัญจรบริการประชาชน ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม โดยมีนายกำพล เทพกฤษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย เป็นประธาน ทั้งหมด

วันศุกร์ที่21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวปราริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน ร่วมโครงการ อบต.สัญจรบริการประชาชน ตำบลชอนน้อย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม โดยมีนายกำพล เทพกฤษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย เป็นประธาน ทั้งนี้ นางธัญญธร หอมกระจาย เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี และนายสุเทพชัย ฝึกวาจา อาสาสมัครแรงงานตำบลชอนน้อย ร่วมบูรณาการประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านแรงงาน ภารกิจอาสาสมัครแรงงาน และบริการรับสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่

TOP