Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ทั้งหมด

        วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายโชติวัฒน์ ธิสาร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานในภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน แจกสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน และมอบถุงผ้าเพื่อร่วมรณรงค์ การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้กับผู้มารับบริการ โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

TOP