Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “ ทั้งหมด

  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพรวิไล ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 3 /2565 ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาเทศบาลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานในภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และมอบถุงผ้าเพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกให้กับผู้ที่มารับบริการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

TOP