Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ทั้งหมด

             วันที่ 16 มีนาคม 2566 (เวลา 08.00 น.) นายโชติวัฒน์ ธิสาร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานในภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน แจกสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน และมอบถุงผ้าเพื่อร่วมรณรงค์
การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้กับผู้มารับบริการ โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

TOP