Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า ร่วมออกเยี่ยมสถานประกอบ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า ร่วมออกเยี่ยมสถานประกอบ ทั้งหมด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน ร่วมออกเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ( Co-Payment ) และตรวจสอบสภาพการจ้างงาน ณ บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด ลำพูน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

TOP