Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาครัวเรือนตกเกณฑ์ ThaiQM

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาครัวเรือนตกเกณฑ์ ThaiQM ทั้งหมด

          วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน นางสาวอุทุมพร อิสโร นักวิชาการแรงงาน และ นางสาวชนากานต์ วนาพรไพพฤกษ์ นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาครัวเรือนตกเกณฑ์ ThaiQM (ด้านรายได้) จำนวน 1 ครัวเรือน ณ บ้านนางสุดที ศิริชัย เลขที่ 240 บ้านจัดสรร หมู่ที่ 13 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

TOP