Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อำเภอโคกสูง และลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการในจังหวัด

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อำเภอโคกสูง และลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการในจังหวัด ทั้งหมด

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน และ นางสาวชนากานต์ วนาพรไพพฤกษ์ นักวิชาการแรงงานสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ณ วัดละลมติม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว และเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการร่วมกับกาชาดจังหวัดสระแก้ว

TOP