Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (หนองเอี่ยน-สตึงบท) อำเภออรัญประเทศ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (หนองเอี่ยน-สตึงบท) อำเภออรัญประเทศ ทั้งหมด

        วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน และ นางสาววรรณวิสา ล้อมเวียง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (หนองเอี่ยน-สตึงบท) อำเภออรัญประเทศ

TOP