Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวบุษยมาศ กองม่วง ร่วมให้บริการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวบุษยมาศ กองม่วง ร่วมให้บริการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ทั้งหมด

                    วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน ร่วมให้บริการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และ โครงการ สระแก้วผูกใจประสาน ให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว ณ วัดพุทธิสาร หมู่ที่ 5 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

TOP