Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ทั้งหมด

          วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน นางสาวรัชฎาภรณ์ บริบูรณ์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปี 2565
ณ วัดสมัยคงคา หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

TOP