Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาววริศนันท์ แหงหาญ พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมโครงการฯ “ดวงตาแรงงาน”

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาววริศนันท์ แหงหาญ พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมโครงการฯ “ดวงตาแรงงาน” ทั้งหมด

                 วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563 นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาววริศนันท์ แหงหาญ นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติคโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด

TOP