Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทั้งหมด

          วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี โดย นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นายศุภชาติ แพนดี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี และอาสาสมัครแรงงานอำเภอหนองหาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดโรงพยาบาลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีปิด

TOP