Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรควันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรควันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งหมด

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรควันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์? จำนวน? 89? รูป? ณ? ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมี นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น ประธานในพิธีฯ

TOP