Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

5 เสือแรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สอด

ภาพกิจกรรม 5 เสือแรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สอด ทั้งหมด

     วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 5 เสือแรงงานจังหวัดตาก ต้อนรับพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงาน วี เค การ์เม้นท์ จำกัด ประเภทกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ตั้งอยู่ในอ.แม่สอด จ.ตาก กรณี สื่อดังระดับโลก “เดอะการ์เดียน” ออกมาแฉว่ามีการบังคับใช้แรงงานเมียนมาให้ทำงาน 99 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และได้รับค่าจ้างต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย
     ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ฯ ได้มอบหมายให้ตำรวจ/5เสือแรงงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งทีมสหวิชาชีพสอบคัดแยกผู้เสียหายที่อาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ จำนวน136 คนซึ่งเคยยื่นคำร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน(สสค.ตาก) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลแรงงานภาค 6 โดยกำชับให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

TOP