Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 5 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อีเมล์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 5 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เบอร์โทร
จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด อาคารพาณิชย์ เลขที่ 2/6-7 ถนนเยลลี่อุทิศ  055-533-134
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน  077-420-938
จังหวัดปราจีนบุรี ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ์  037-279-479
จังหวัดตราด อำเภอเกาะช้าง อาคารพาณิชย์ เลขที่ 21/38 ถนนมาบค้างคาว  039-551-205
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง ชั้น 2 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน  032-513-784
จังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วป่า ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน  076-421-625
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง  075-411-644
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ว่าอำเภอสามชุก  035-571-470
จังหวัดลพบุรี ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม  036-491-532
จังหวัดหนองคาย ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย  042-471-575
จังหวัดขอนแก่น ที่ว่าการอำเภอชุมแพ  043-313-323
จังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง ศาลาการจังหวัด (ส่วนหน้า)  034-241-254
จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สาย ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานสาธารณสุขและความมั่นคง ในโครงการวีปาร์ค  053-733-770
จังหวัดสกลนคร ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน  042-722-743
จังหวัดกระบี่ ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา 075-668-143
จังหวัดสระแก้ว ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านแรงงานต่างด้าวฯ อำเภออรัญประเทศ  037-425-024-5
จังหวัดนครพนม ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม  042-540-632
จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอป่าซาง 053-525-615-6
จังหวัดระยอง อำเภอเมือง ชั้น 2 ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ่ง เดสติเนชั่น  038-620-282
จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  056-226-032
จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  045-355-332
จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  076-612-633
จังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  02-529-4332
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง ชั้นใต้ดิน Lobby4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 044-288-033
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาท่าทอง 055-248-075
จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  054-222-886
จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 089-960-1858 (มือถือกลาง)
จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 039-447-312
จังหวัดยะลา อำเภอเมือง ชั้น 3 ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา 073-274-043
จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง ศาลากลางจังหวัด 073-335-159-60
จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน  056-731-479
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอปาย  053-699-202
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย สำนักงานประกันสังคมสาขาอุทัย  035-262-888
จังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง ชั้น 2 ศูนย์บริการส่วนหน้าอำเภอเมืองชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 038-278-582
จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง สำนักงานประกันสังคมสาขานางรอง  044-633-817 ต่อ 303
จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ 044-812-405
จังหวัดอุดรธานี ที่ว่าการอำเภอหนองหาน 042-261-259
จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน เทศบาลนครอ้อมน้อย  02-431-0400
จังหวัดน่าน อำเภอปัว สำนักงานประกันสังคมสาขาปัว  054-791-713
จังหวัดสระบุรี ที่ว่าการอำเภอแก้งคอย ศูนย์การเรียนรู้อดิตยาเบอร์ล่า  036-220-059
จังหวัดพิจิตร ที่ว่าการอำเภอตะพานหิน  056-613-761
จังหวัดอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง  056-520-713
จังหวัดมหาสารคาม1 ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  043-791-100
จังหวัดราชบุรี ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก  032-337-730
จังหวัดมุกดาหาร ที่ว่าการอำเภอคำชะอี  042-620-657
จังหวัดพะเยา อำเภอเชียงคำ อาคารเลขที่ 463/14 ม.4 ต.หย่วน  054-452-157
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง  053-341-273
จังหวัดแพร่ ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น  054-588-078
จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  064-0685141
จังหวัดสุรินทร์ ที่ว่าการอำเภอท่าตูม  044-518-155-6
จังหวัดยโสธร ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา  045-781-227
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ว่าการอำเภอห้วยผึ่ง  043-869-446
จังหวัดชุมพร ที่ว่าการอำเภอหลังสวน  077-630-328
จังหวัดระนอง ที่ว่าการอำเภอกระบุรี  077-800-152
จังหวัดตรัง อำเภอเมือง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  075-581-977
จังหวัดเพชรบุรี ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย  098-251-8995
จังหวัดนนทบุรี1 บางใหญ่ ชั้น 1 ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต  02-580-0726
จังหวัดมหาสารคาม2 ที่ว่าการอำเภอเชียงยืน  043-781-061
จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  045-614-061
จังหวัดบึงกาฬ ที่ว่าการอำเภอเซกา  042-491-381
จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  043-624-166
จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี เทศบาลตำบลสลกบาตร 055-705-023
จังหวัดสตูล ที่ว่าการอำเภอละงู  074-722-512
จังหวัดนนทบุรี2 ปากเกร็ด ชั้น 3 ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ 098-4840297
TOP