Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

การอบรมโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาแบบสั้น ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Wenex Meetings

ภาพกิจกรรม การอบรมโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาแบบสั้น ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Wenex Meetings ทั้งหมด

           วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการอบรมโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาแบบสั้นสำหรับผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Wenex Meetings ระหว่าง 20-21 กันยายน 2564 ถ่ายทอดจากห้องประชุมรัตนากร รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมการฆ่าตัวตายผลกระทบทางจิตใจจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการดูแลทางสังคมจิตใจด้วยทักษะโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ไขปัญหาแบบสั้น นำมาสู่การช่วยเหลือให้คนไทยในประเทศไม่ฆ่าตัวตาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TOP