Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฎิบัติงานของศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดมหาสารคาม

ภาพกิจกรรม คณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฎิบัติงานของศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดมหาสารคาม ทั้งหมด

                 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร ควรคำคง นายอำเภอเชียงยืน ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC คณะที่ 10 นำโดยนายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการฯ ในการเข้าตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกในพื้นที่ (Site Vitsit) ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงยืน เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชนให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการบริการของที่ทำการปกครองอำเภอเชียงยืน
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฎิบัติงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักทะเบียนอำเภอเชียงยืนด้วย

TOP