Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

ภาพกิจกรรม น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  ทั้งหมด

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อำเภอธาตุพนม) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  ทำความสะอาดบริเวณวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมี นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอธาตุพนมเป็นประธาน

TOP