Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการ “ น่าบ้าน น่ามอง ” ร่วมกันทำความสะอาด

ภาพกิจกรรม รงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการ “ น่าบ้าน น่ามอง ” ร่วมกันทำความสะอาด ทั้งหมด

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม และ น.ส. ทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อำเภอธาตุพนม) ร่วมกิจกรรมโครงการ “ น่าบ้าน น่ามอง ” ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช – ไปจนสุดปลายทางธนาคารกรุงไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อร่วมกันสร้างต้นแบบให้กับประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็น ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด ทั้งยังเป็นการรักษามาตรฐานเมืองแห่งความสุข เมืองน่าอยู่ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็น “เมืองแห่งความสุข” เป็นเมืองน่าอยู่ มีธรรมชาติที่สวยงาม มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมาก

TOP