Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ให้บริการประชาชนและมอบปฏิทินปีใหม่ 2564 จากสำนักงานประกันสังคม

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ให้บริการประชาชนและมอบปฏิทินปีใหม่ 2564 จากสำนักงานประกันสังคม ทั้งหมด

                 วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 น.ส. ทิวาพร หงสามนุษย์ นักวิชาการแรงงาน ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อำเภอธาตุพนม) มอบปฏิทินปีใหม่ 2564 จากสำนักงานประกันสังคม แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 1 ห้องสีม่วง
เปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
เวลา 8.30 – 16.30 น.
ติดต่อสอบถามโทร. 042532075

TOP