Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการ่วมฯ จังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการตามปกติ

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการ่วมฯ จังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการตามปกติ ทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริการ่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการตามปกติคะ ยินดีให้บริการนะคะ หากต้องการขอรับบริการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน เจ้าหน้าที่แนะนำเรื่องเอกสารหลักฐานในการยื่น
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. สำเนาเลขบัญชีธนาคาร(ยกเว้นธนาคารออมสิน ,ธกส.)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีถูกเลิกจ้างคือหนังสือเลิกจ้างจากนายจ้างคะ
สอบถามงานบริการ ชั้น 1 ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0863140696 เปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ ปิดบริการวันพฤสบดีคะ

TOP